Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K1 2021

  • 08/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu” za prvi kvartal (K1) 2021.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u prvom kvartalu K1 2021.godine je zabeležio povećanje za 3.7%, u poređenju sa K4 2020.godine. Najveći pad je zabeležen  u kategorijama: Materijali (4.7%), Energija  (3.0%) Ostali troškovi. (2.1%), Mehanizacija (1.3%) i Plate pagat (1.2%).

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine K1 2020.godine, Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K1 2021.godine je zabeležio povećanje od 5.3%. Povećanje indeksa je primećeno uglavnom u kategorijima: Materijali (7.9%), Energija (5.5%), Mehanizacija (2.7%) i Ostali troškovi (0.6%).

Povećanje cena je neutralizovano uglavnom padom cena u kategorijama Transporta (-10.3%) i Plate (-0.2%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene

 

Nema pdf na srpski jezik