Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K1 2020

  • 10/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu” za prvi kvartal (K1) 2020.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u prvom kvartalu K1 2020 je zabeležio pad za (-0.5%) u poređenju sa K4 2019.godine. Najveći pad je zabeležen  u kategorijama: Plate (-1.2%), Materijali (-0.6%)  i Energija  (-0.4%).

Pad cena je neutralizovan uglavnom rastom cena u kategorijama Transporta (3.6%); Ostali troškovi (0.8%) i Mehanizacije (0.5%).

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K1 2019), Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K1 2020.godine je zabeležio pad od (-0.2%). Pad indeksa je primećen uglavnom u kategorijima: Plate (-1.4%) i Materijali (-0.8%).

Dok povećanje tokom ovog perioda je zabeležen u kategoriji  Transport (11.1%); Mehanizacija (1.8%); Ostali troškovi (1.1%) i Energija (0.8%). 

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) za K1 2020, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene

Nema pdf na srpski jezik