Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K1 2016

  • 14/06/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za prvi kvartal 2016. godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) u prvom kvartalu (K1) 2016 na Kosovu je zabeležio rast  od 1.0% u poređenju sa četvrtim kvartalom (K4) 2015. godine.

Porast indeksa troškova izgradnje primečuje se kod: mašinerije  2.7%; i građevinskog materijala 1.6%.

Dok pad indeksa cena troškova izgradnje je primećena kod električnog materijala (-2.1%).

Međutim, u odnosu na isti period prethodne godine (K1 2015), u K1 2016 ITI je smanjen za (-0.1%).

Pad indeksa cena troškova izgradnje je primećena u neke kategorija kao što su: transport (-20.0%); i elektro materijala (-3.0%).

Pad cena je neutralizovan podizanjem cena: plate 4.2%, mašinerije 3.1% i energije za 1.6%.


Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje za K1 2016 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene