Indeks Troškova i Zgradnje, K4 2020

  • 12/03/2021

Rastu cene građevina

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za četvrti kvartal (K4) 2020.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u četvrtom kvartalu (K4) 2020.godine je zabeležio povećanje od  1.1% u poređenju sa K3 2020.godine. Najveći pad je zabeležen  u kategorijama: Materijali (2.2%);Energija (1.6%); Mehanizacije (0.6%), itd.

Povećanje cena je neutralizovano uglavnom padom cena u kategorijama: Transport (-8.8%); Plate (-0.6%) i Ostali troškovi (-0.1%).  

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K4 2019), u K4 2020.godine Indeks Troškova Izgradje (ITI) je zabeležio povećanje od 1.1%. Povećanje indeksa je primećeno uglavnom u kategorijima: Materijali (2.3%); Energija (1.9%) i Mehanizacije (1.9%).

Povećanje cena je neutralizovano uglavnom padom cena u kategorijima: Transporta (-7.1%); Plate (-2.5%) i  Ostali troškovi (-0.7%).