Indeks Troškova i Zgradnje, K3 2020

  • 10/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za treći kvartal (K3) 2020.godine.

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za treći kvartal (K3) 2020.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u trećem kvartalu (K3 2020) je zabeležio povećanje od 0.5% u poređenju sa K2 2020.godine.

Najveći rast je zabeležen  u kategorijama: Energija 2.6%, Transport 2.5%, Materijali 0.7% dok ostala Mehanizacija 0.3%.

Rast cena je neutralizovan uglavnom padom cena u kategorijama: Plate  (-0.8%) i Ostali troškovi (-0.7%) .

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K3 2019) u K3 2020.godine Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  je zabeležio pad od  (-0.4%).

Pad indeksa je primećen uglavnom u kategorijima: Plate (-3.8%); Energija (-0.5%) i Ostali troškovi (-0.3%).

Dok rast tokom ovog perioda je zabeležen u kategorijama:  Mehanizacija (1.5%), Transport (0.9%) i Materijali (0.2%)