Indeks Proizvođačkih Cena, K1 2017

  • 09/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Indeks Proizvođačkih Cena" (CPI) za prvi kvartal (K1) 2017. godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu zabeležio je rast za 0,4% u K1 2017.godine u odnosu na  K4 2016. godine.

Najveći rast od prema ekonomskim aktivnostima primećuje se kod: vađenja metalnih ruda (8.6 %); Proizvodnje metala (5.3%); proizvodnje električne opreme (3.1%); Proizvodnje hemijskih proizvoda (2.2%); proizvodnje nameštaka (1.1%); drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala - pletarstvo (0,9%); proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.2%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (0.2%) i sakupjanje, obrađivanje i snabdevanje vodom (0.2%).

Rast je neutralizovan padom cena kod: Koža i kožni proizvodi(-3.5%); proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-3,0%); proizvodnja pića (-2,4%) i proizvodi od gume i plastike (-1.9%).

Dok u poređenju sa K1 2016.godine u K1 2017 proizvođačke cene na Kosovu  su zabaležile rast u proseku od 0,9%. Najveći rast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: vađenje metalnih ruda (80.4%); proizvodnja metala (16.7%); proizvodnje električne opreme (2.5%); i sakupjanje, obrađivanje i snabdevanje vodom (1.3%); proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (1.1%); snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (1.0%);porizvodnje nameštaja (0.7%) i proizvodnje hemijskih porizvoda (0.4%).

Pad je neutralizovan rastom cena kod: motorna vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (-5,8%); proizvodnja pića (-4.6%); proizvodnja  prehrambenih proizvoda    (-3.8%); proizvodnja kože i kožnih proizvoda pića (-3.8%); proizvoda od gume i plastike  (-0,8%); proizvodnja mašina i opreme (-0,6%); nemetalnih mineralnih proizvoda (-0,4%);  proizvodnja od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-0.4%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) K1 2017 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene