Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K4 2020

  • 05/03/2021

Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K4 2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena  za četvrti  kvartal (K4) 2020.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu je zabeležio povećanje  za 0.3% u periodu između K3  2020 i K4 2020.godine.

Najveće povećanje prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (1.7%); Proizvodnja električne opreme (1.4%); Proizvodi od gume i plastike (0.8%); Proizvodnja metala  (0.6%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (0.6%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (0.3%) i Proizvodnja pića (0.1%)

Povećanje je neutralizovano povećanjem cena kod: Vađenja metalnih ruda (-9.1%);  Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-4.4%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-0.9%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-0.9%); Proizvodnja nameštaja (-0.5%); Ostala ruda i kamenolomi (-0.4%); Prerada  prehrambenih proizvoda (-0.3%) i Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-0.3%).

Dok, u poređenju sa K4 2019.godine u K4 2020.godine proizvođačke cene su zabaležile povećanje u proseku za 0.2%.

Najveći porast prema granama ekonomskih aktivnosti su zabeležili: Proizvodnje motornih vozila (prevoza), prikolica i poluprikolica (4.4%);Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (3.9%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (2.9%); Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (2.5%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (2.1%); Proizvodnja električne opreme (2.0%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (1.1%); Vađenja metalnih ruda  (0.4%) i Ostala ruda i kamenolomi (0.2%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p (-0.4%); Proizvodnje metala  (-2.9%); Proizvodnje pića  (-2.4%); Proizvodnja papira i proizvoda od papira (-1.5%); Proizvodi od gume i plastike (-1.3%) i Prerada  prehrambenih proizvoda (-0.4%).