Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K4 2019

  • 06/03/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena  za četvrti  kvartal (K4) 2019.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu je zabeležio pad za (-0.6%) u periodu između K3 2019 i K4 2019.godine.

Najveći pad prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Vađenja metalnih ruda (-5.9%); Proizvodnje metala  (-1.4%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (-0.8%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-0.7%);  Proizvodnja hemijskih proizvoda (-0.7%); Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-0.6%); Proizvodi od gume i plastike (-0.6%); Prerada  prehrambenih proizvoda (-0.5%) i Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-0.1%).

Pad je neutralizovan povećanjem cena kod: Proizvodnje motornih vozila (prevoza), prikolica i poluprikolica (8.1%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (2.2%); Proizvodnja električne opreme (1.0%); Proizvodnja papira i proizvoda od papira (1.0%) i Proizvodnja nameštaja (0.2%).

Dok, u poređenju sa K4 2018.godine u K4 2019.godine proizvođačke cene su zabaležile pad u proseku za (-0.1%).

Najveći pad prema granama ekonomskih aktivnosti su zabeležili: Vađenja metalnih ruda  (-19.6%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-3.1%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-2.1%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (-1.5%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (-1.2%); Proizvodnja pica (-0.1%) i Proizvodnja metala (-0.1%).    

Pad  je neutralizovan povećanjem cena kod: Proizvodnja nameštaja 3.9%); Proizvodnje motornih vozila (prevoza), prikolica i poluprikolica (3.5%);  Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (2.7%); Proizvodnja električne opreme (1.3%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (1.1%); Prerada  prehrambenih proizvoda (0.8%); Proizvodi od gume i plastike (0.8%); Proizvodnja papira i proizvoda od papira (0.6%) i  Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.2%).