Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K4 2018

  • 08/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena  za četvrti kvartal (K4) 2018.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu u K4 2018.godine je veći za 1.0% u odnosu na  K3 2018. godine.

Najveći rast prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Vađenja metalnih ruda (6.5%); Prerada  prehrambenih proizvoda (3.0%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (1.1%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (0.4%); Proizvodnja pića (0.1%); Proizvodnje papira i proizvoda od papira (0.1%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (0.1%).

Rast je neutralizovan padom cena kod: Proizvodnje metala (-5.3%); Proizvodnja električne opreme (-3.3%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-2.3%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (-1.5%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-0.7%); Vađenje ruda i drugih kamena (-0.6%); Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-0.5%); Proizvodnje motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (-0.1%) i Proizvodi od gume i plastike (-0.1%).

Dok u poređenju sa K4 2017.godine u K4 2018.godine proizvođačke cene su zabaležile rast u proseku od 1.3%.

Najveći rast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (5.8%);  Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (5.8%); Proizvodnja metala (4.2%); Proizvodnja nameštaja (3.9%);  Prerada  prehrambenih proizvoda (3.8%); Proizvodnje pića (3.8%); Proizvodnja motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (3.2%);  Proizvodnja papira i proizvoda od papira (1.4%); Proizvodi od gume i plastike (1.1%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (0.8%) i Snabdevanja strujom,gasom, parom i klimatizacijom (0.1%).

Rast je neutralizovan padom cena kod:  Vađenja metalnih ruda (-10.3%); Proizvodnja električne opreme (-6.9%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-2.5%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-2.4%); Proizvodnje metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-2.0%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-1.3%) i Vađenje ruda i kamena (-0.8%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene