Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K4 2017

  • 09/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Indeks Proizvođačkih Cena" (IPC) za četvrti kvartal (K4) 2017. godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu zabeležio je rast za 1.0% u  odnosu na  K3 2017. godine. Najveći rast od prema ekonomskim aktivnostima primećuje se kod: Proizvodnje električne opreme (10.0%); Proizvodnje metala (7.3%); Vađenja metalnih ruda (5.5%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala - pletarstvo (3.0%);Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (2.9%); Proizvodnja  prehrambenih proizvoda (0.6%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (0.5%) i Proizvodnja papira i proizvoda od papira (0.1%).

Rast je neutralizovan padom cena kod: Proizvodnje pića (-2.3%);Porizvodnje nameštaja (-1.6%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-1.0%); Proizvodnje gume i plastike (-0.9%); Proizvodnje hemijskih proizvoda (-0.6%); Proizvodnje metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-0.2%) i Proizvodnje mašina i opreme z.t.p. (-0.1%).

Dok u poređenju sa K4 2016.godine u K4 2017 proizvođačke cene na Kosovu  su zabaležile rast u proseku od 1.6%. Najveći rast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Proizvodnja električne opreme (18.1%); Vađenja metalnih ruda (8.2%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (5.6%); Proizvodnja metala (4.9%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (4.0%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (2.7%); Proizvodnja prehrambenih proizvoda (1.1%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (1.0%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (0.2%) i Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (0.2%).

Rast je neutralizovan padom cena kod:  Proizvodnje pića (-3.7%); Proizvodnje motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (-2,5%); Proizvodi od gume i plastike (-1.2%); Proizvodnje metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-1.2%); Porizvodnje nameštaja (-0.8%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p (-0.1%) i Proizvodnje papira i proizvoda od papira (-0.1%).       

 Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) K4 2017 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene