Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K3 2018

  • 06/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Indeks Proizvođačkih Cena" (IPC) za treći kvartal (K3) 2018.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu u K3 2018.godine zabeležio je rast za 1.0% u odnosu na  K2 2018. godine.

Najveći rast prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (6.9%); Proizvodnje pića (4.2%); Proizvodnje mašina i opreme z.t.p. (4.1%); Proizvodnje nameštaja (2.8%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (1.7%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (1.6%); Proizvodnja  prehrambenih proizvoda (1.3%); Proizvodnje papira i proizvoda od papira (1.2%), Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (0.9%) i Proizvodi od gume i plastike (0.2%).                 

Rast je neutralizovan padom cena kod: Vađenja metalnih ruda (-13.3%); Proizvodnja električne opreme (-3.4%); Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-2.8%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-2.7%); Proizvodnje metala (-1.6%) i Vađenje ruda i kamena (-0.1%).

Dok u poređenju sa K3 2017.godine u K3 2018.godine proizvođačke cene su zabaležile rast u proseku od 2.3%.

Najveći rast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Proizvodnja metala (14.6%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (7.3%); Proizvodnja električne opreme (6.0%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (5.5%); Proizvodnje motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (3.3%);  Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (2.9%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (2.5%); Proizvodnje nameštaja (2.2%); Proizvodnje papira i proizvoda od papira (1.4%); Prerada prehrambenih proizvoda (1.3%); Proizvodnje pića (1.3%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (0.8%) i Proizvoda od gume i plastike (0.3%).

Rast je neutralizovan padom cena kod:  Vađenja metalnih ruda (-11.1%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-3.1%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-1.9%);Proizvodnje pića (-1.7%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-1.5%); Proizvodnje nameštaja (-0.6%);  Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-0.1%), Proizvodnje metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-1.8%); Vađenje ruda i drugih kamena (-0.1%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) K3 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene