Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K2 2021

  • 03/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Proizvođačkih Cena (IPC) za drugi kvartal (K2) 2021.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu u K2 2021.godine je povećan za 0.4% u poređenju sa  K1 2021. godine

Najveće  povećanje po granama ekonomskih aktivnosti  zabeleženo je u: Proizvodnji nameštaja (7.2%); Proizvodnji hemijskih proizvoda (3.5%); Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema (2.3%); Proizvodnja motornih vozila (transport), prikolice i poluprikolice (2.0%); Proizvodnja kože i proizvoda od kože (1.5%); Prerada prehrambenih proizvoda (1.1%); Proizvodnja papira i papirnih proizvoda (1.0%); Sakupljanju, tretman i snabdevanje vodom (0.8%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (0.6%); Prerada drva i proizvodi od drva,i  pluta,osim nameštaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala- pruća (0.5%);  proizvodnja proizvoda od gume i plastike (0.4%); Proizvodnji pića (0.3%) i Ostale rude i kamenolome (0.1%).

Povećanje  je neutralizovano padom cena kod:  Vađenja metalnih ruda (-7.7%); Proizvodnja električne opreme (-3.2%); Snabdevanjem električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-(-1.4%) i Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (-0.8%).

Dok, u poređenju sa K2 2020.godine u K2 2021. godine proizvođačke cene na Kosovu su porasle  u proseku za 3.6%.

Najveće  povećanje po granama ekonomskih aktivnosti  zabeleženo je u: Vađenje metalnih ruda (39.2%); Proizvodnja metala (6.4%); Snabdevanjem električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (5.9%); Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme (5.0%);  Proizvodnja motornih vozila (transport), prikolice i poluprikolice (2.5%);  Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (1.9%); Proizvodnji nameštaja (1.7%); Proizvodnja papira i papirnih proizvoda (1.5%); Proizvodnja gume i plastike (1.3%); Proizvodnji pića (1.2%); Prerada prehrambenih proizvoda (0.9%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (0.7%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (0.2%) i Proizvodnja električne opreme (0.1%).

Povećanje je neutralizovano padom cena kod: Proizvodnja kože i proizvoda od kože (-1.6%); Ostale rude i kamenolome (-0.7%); Prerada drva i proizvodi od drva,i  pluta,osim nameštaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala- pruća (-0.3%) i Proizvodnja hemijskih proizvoda (-0.2%).