Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K2 2019

  • 06/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena  za drugi kvartal (K2) 2019.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu u K2 2019.godine je porastao  za 0.2% u odnosu na  K1 2019. godine.

Najveći porast prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Vađenja metalnih ruda (10.8%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda jometalike (3.0%); Proizvodnja metala (1.2%); Proizvodi od gume i plastike (1.1%); Prerada  prehrambenih proizvoda (0.7%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (0.2%) i Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.1%).

Povećanje je neutralizovano padom cena kod: Proizvodnja hemijskih proizvoda (-2.1%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-1.9%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-1.7%); Proizvodnja električne opreme (-1.5%); Proizvodnja nameštaja (-0.7%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (-0.3%); Proizvodnja papira i proizvoda od papira (-0.2%) i Proizvodnja pića (-0.1%).   

Dok u poređenju sa K2 2018.godine u K2 2019.godine proizvođačke cene su zabaležile rast u proseku za 1.1%.

Najveći porast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (10.5%); Prerada  prehrambenih proizvoda (5.6%); Proizvodnja  pića (4.3%); Proizvodnja nameštaja (3.5%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (2.7%); Proizvodi od gume i plastike (0.9%) i Proizvodnja papira i proizvoda od papira (0.8%)

Rast je neutralizovan padom cena kod:  Vađenja metalnih ruda (-6.8%); Proizvodnja metala (-5.8%); Proizvodnja električne opreme (-5.8%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-5.3%); Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (-2.6%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-2.1%); Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-1.2%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (-1.2%); Vađenja metalnih ruda (-0.8%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-0.7%) i Proizvodnje motornih vozila (prevoza), prikolica i poluprikolica (-0.1%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene