Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K2 2018

  • 06/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Indeks Proizvođačkih Cena" (IPC) za drugi kvartal (K2) 2018.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu u K2 2018.godine zabeležio je rast za 1.2% u odnosu na  K1 2018. godine.

Najveći rast prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: Proizvodnje metala (8.6%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (3.1%); Proizvodnje mašina i opreme z.t.p. (2.1%); Proizvodnje pica 2.0%; Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (1.6%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (1.5%); Proizvodi od gume i plastike (1.1%); Proizvodnje metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.9%) i Proizvodnje hemijskih proizvoda (0.1%).

Rast je neutralizovan padom cena kod: Proizvodnja prehrambenih (-1.2%); Proizvodnje motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (-0.5%); Proizvodnje električne opreme (-0.4%); Porizvodnje nameštaja (-0.3%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-0.2%) i Vađenja metalnih ruda (-0.2%).

Dok u poređenju sa K2 2017.godine u K2 2018.godine proizvođačke cene na Kosovu  su zabaležile rast u proseku od 1.7%.

Najveći rast prema ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Proizvodnja metala (26.1%); Proizvodnja električne opreme (11.8%); Proizvodi od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (6.8%); Proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (3.1%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (2.8%); Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (2.0%);  Proizvodnja gume i plastike (1.8%); Sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (0.8%); Proizvodnja  prehrambenih proizvoda (0.8%); Proizvodnje motornih vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (0.7%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (0.3%) i Proizvodnje papira i proizvoda od papira (0.2%).

Rast je neutralizovan padom cena kod:  Proizvodnje pica (-1.7%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-1.5%); Porizvodnje nameštaja (-0.6%); Vađenja metalnih ruda (-0.3%) i Proizvodnja kože i kožnih proizvoda (-0.1%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) K2 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene