Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K2 2016

  • 13/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Indeks Proizvođačkih Cena" (IPC) za drugi kvartal (K2) 2016. godine.

 

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu zabeležio je pad od (-4.6%) u poređenju sa K1 2016.godine.

Najveći pad od po ekonomskim aktivnostima primećuje se kod: Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-17.2 %); proizvodnja motorna vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (-5.8%); proizvodnja pića (-1.3%); proizvodnja prehrambenih proizvoda (-0.4%); proizvodnja kože i proizvodi od nje (-0.3%); proizvodnja drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala - pletarstvo (-0.3%).

 

Pad je neutralizovan rastom cena kod: vađenje metalnih ruda (13.3%); proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (1.9 %); proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (1.4%); Sakupljanjetretman i snabdevanje vodom (1.2%); proizvodnja mašina i opreme (0.4%); proizvodnja proizvoda od gume i plastike  (0,3%); Proizvodnja metala (0.2%); proizvodnja hemijskih proizvoda (0.2%).

 

proizvodnja pića (1.6%), proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (0.9 %), prehrambenih proizvoda(0.7%), Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (0.5 %), Proizvodnja metala (0.4%), hemijski proizvodi (0,1%); i proizvodnja mašina i opreme (0,1%).

 

Dok u poređenju sa K2 2015.godine u K2 2016.godine proizvođačke cene su zabaležile pad u proseku od (-5.4%). Najveći pad po ekonomskim aktivnostima su zabeležili: Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-16.5 %); proizvodnja motorna vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (-12.9%); proizvodnja električne opreme (-0.7%); proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-6.4%); vađenje ruda i kamena (-4.3%); Proizvodnja metala (-3.3%); proizvodnja od drveta i njenih proizvoda i pluta, osim nameštaja: proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala – pletarstvo (-1.5%); proizvodnja namještaja (-1.2%); proizvodnja mašina i opreme (-1.0%); vađenje ruda i kamena (-0.7%); hemijski proizvodi (-0.4%).

 

Pad je neutralizovan rastom cena kod: proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i opreme (2.6%); proizvodnja kože i proizvodi od nje (2.1%); Sakupljanjetretman i snabdevanje vodom (1.2%); proizvodnja proizvoda od gume i plastike  (0.9%); proizvodnja pića (0.6%) i proizvodnja prehrambenih proizvoda (0.4%).

 

 

 

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) K2 2016 posetite: http://ask.rks-gov.net