Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K1 2022

  • 06/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena za prvi kvartal (K1) 2022.godine

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu je zabeležio povećanje za 3.9% u K1 2022.godine u poređenju sa K4 2021.godine. Najveće povećanje prema granama ekonomskih aktivnosti primećuje se kod: proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema (9.8%), proizvodnja motornih vozila (transport), prikolice i poluprikolice (8.2%), proizvodnja metala (7.2%), proizvodnja prehrambenih proizvoda (6.7%), proizvodnja mašina i opreme (5.6%), proizvodnja gume i plastike (5.4%), proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (5.0%), sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (3.8%),  prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja (3.5%), proizvodnja papira i papirnih proizvoda (3.1%), proizvodnja nameštaja (3.0%), proizvodnja električne opreme (2.6%), vađenje metalnih ruda (1.4%), proizvodnja pruća (1.0%), proizvodnja hemijskih proizvoda (0.9%) i snabdevanjem električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (0.3%).

Rast je neutralizovan padom cena kod: Ostala ruda i kamenolomi (-0.5%).

Dok u poređenju sa K1 2021.godine u K1 2022.godine proizvođačke cene su u proseku porasle za 9.7%. Veći rast cena po granama privrednih delatnosti beležen je kod: proizvodnje prehrambenih proizvoda (14.7%), proizvodnja metala (14.6%), proizvodnja nameštaja (14.5%), snabdevanjem električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (13.2%), proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema (12.4%), proizvodnja motornih vozila (transport), prikolice i poluprikolice (10.5%), prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja (8.0%), proizvodnja gume i plastike (7.0%), proizvodnja električne opreme (6.2%), proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (6.0%), proizvodnja hemijskih proizvoda (6.0%), proizvodnja mašina i opreme (5.6%), sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (4.6%),  proizvodnja papira i papirnih proizvoda (2.5%), proizvodnja pruća (2.3%), proizvodnja kože i predmeta od kože (1.4%), i ostale ruda i kamenoloma (0.7%).

Rast je neutralizovan padom cena kod: Vađenja metalnih ruda (-22.3%).