Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K1 2021

  • 04/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Proizvođačkih Cena (IPC) za prvi kvartal (K1) 2021.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu u K1 2021.godine je povećan za 1.5% u poređenju sa  K4 2020. godine.

Veća povećanja cena prema granama ekonomskih aktivnosti  zabeležena je u: vađenje metalnih ruda (23.3%), proizvodnja metala (5.8%), snabdevanjem električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (2.9%), proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme (2.4%), proizvodnja električne opreme (1.9%), proizvodnja gume i plastike (1.2%), proizvodnja papira i papirnih proizvoda (0.6%), proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (0.5%) i proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (0.4%).

Povećanje  je neutralizovano padom cena u: Proizvodnji nameštaja (-4.6%), Proizvodnji hemijskih proizvoda (-2.3%), Proizvodnji kože i predmeta od kože (-0.5%) Proizvodnji prehrambenih proizvoda (-0.3%), sakupljanju, tretman i snabdevanje vodom (-0.1%) i ostale rude i kamenolome (-0.1%).

Proizvođačke cene na Kosovu su porasle  u proseku za 2% između K1 2021 i K1 2020. Veći rast cena po granama ekonomskih aktivnosti beležen je u: vađenje metalnih ruda (15.7%), proizvodnja motornih vozila (transport), prikolice i poluprikolice (6.5%), snabdevanjem električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (5.5%), proizvodnja metala (3.7%), proizvodnja električne opreme (3.4%), prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja (2.5%), proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema (2.0%), proizvodnja gume i plastike (1.1%), proizvodnja mašina i opreme z.t.p. (1.0%), proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (1.0%) i proizvodnja papira i papirnih proizvoda (0.5%).

Povećanje je neutralizovano padom cena u: Proizvodnji nameštaja (-5.1%), Proizvodnji hemijskih proizvoda (-2.6%), Proizvodnji kože i predmeta od kože (-2.3%), Proizvodnji prehrambenih proizvoda (-1.0%), Proizvodnji pića (-0.4%), ostale ruda i kamenoloma (-0.2%) i sakupljanje, tretman i snabdevanje vodom (-0.1%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC) za K1 2021, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene