Indeks Proizvođačkih Cena (IPC), K1 2020

  • 05/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Proizvođačkih Cena  za prvi kvartal (K1) 2020.godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu je zabeležio pad za (-0.3%) u priodu između  K4 2019 i K1 2020.

Veći pad cena po granama privrednih delatnosti beležen je u: proizvodnja nameštaja (-4.6%); Proizvodnja mašina i opreme (-4.6%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-4.5%), Proizvodnja pića (-2.0%), Proizvodnja motornih vozila (transport), prikolice i poluprikolice (-2.0%), Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja (-1.4%), Proizvodnja papira i papirnih proizvoda (-1.4%), Proizvodnja gume i plastike (-1.3%), Proizvodnja metala  (-1.0%) i Snabdevanjem električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-0.4%).

Pad je neutralizovan rastom cena u: Vađenje metalnih ruda (7.1%), Proizvodnja kože i proizvoda od kože (5.9%), Proizvodnja hemijskih proizvoda (3.2%), Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema  (2.9%), Proizvodnja električne opreme (0.6%), Ostala ruda i kamenolomi (0.4%) i Proizvodnja prehrambenih proizvoda (0.4%).

Dok u poređenju sa K1 2019.godine u K1 2020.godine proizvođačke cene su zabaležile pad u proseku od (-0.2%).

Veći pad cena po granama privrednih delatnosti beležen je u: Vađenje metalnih ruda (-5.6%), Proizvodnja mašina i opreme (-4.6%), Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-2.9%), Proizvodnja nameštaja (-2.2%), Proizvodnja pića (-2.1%), Proizvodnja metala  (-1.0%), Snabdevanjem električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-0.9%), Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja (-0.8%), Proizvodnja papira i papirnih proizvoda (-0.5%), Proizvodnja električne opreme (-0.5%), Sakuplanje, tretman i snabdevanje vodom        (-0.3%) i Proizvodnja gume i plastike (-0.2%).

Pad je neutralizovan rastom cena u:    Proizvodnja kože i predmeta od kože (7.0%), Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema (2.6%), Proizvodnja motornih vozila (transport), prikolice i poluprikolice (1.4%), Proizvodnja prehrambenih proizvoda (0.7%), Ostala ruda i kamenolomi (0.4%) i Proizvodnja hemijskih proizvoda (0.4%).

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena za TM1 2020, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene