Indeks Proizvođačkih Cena (ICP), K3 2016

  • 23/05/2014

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Indeks Proizvođačkih Cena" (IPC) za treći kvartal (K3) 2016. godine.

Ukupan Indeks Proizvođačkih Cena na Kosovu u K3 2016.godine zabeležio je rast od 0.4%, u poređenju sa K2 2016.godine.

Veći rast cena po granama privrednih delatnosti beležen je kod: Proizvodnje metala (7.4%); Proizvodnje električne opreme (3.5%), Vađenje metalnih ruda (1.3%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (0.7%); Proizvodnja nameštaja (0.2%); Proizvodnja gume i plastike (0.2%) i Sakuplenje, tretman i snabdevanje vodom (0.1%).

Rast je neutralizovan padom cena kod: Proizvodnje hemijskih proizvoda (-2.4%); Proizvodnje pića (-1.6%); Proizvodnje prehrambenih proizvoda (-1.0%); Proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda (-0.8%); Proizvodnje gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema (-0.7%); prerade drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja: Proizvodnja artikla od slame i pruća (-0.5%).    

Dok u poređenju sa K3 2015.godine u K3 2016.godine proizvođačke cene su zabaležile pad u proseku od (-4.9%). Najveći pad prema privrednim delatnostima su zabeležili: Proizvodnja motorna vozila (transporta), prikolica i poluprikolica (-12.9%); Snabdevanje strujom,gasom, parom i klimatizacijom (-16.0%); Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda (-7.2%); Proizvodnja hemijskih proizvoda (-2.6%); Prerade drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja: Proizvodnja artikla od slame i pruća (-2.5%); ; Proizvodnja pića (-1.4%); Vađenje metalnih ruda (-0.8%); Ostale rude i kamenolomi (-0.7%) i proizvodnja nameštaja (-0.7%).      

Pad je neutralizovan rastom cena kod: Proizvodnje metala (5.4%); Proizvodnja električne opreme (3.1%); Proizvodnje gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i oprema (2.1%); Proizvodnja mašina i opreme (1.9%); Proizvodnja kože i proizvodi od nje (1.9%); Sakuplenje, tretman i snabdevanje vodom (1.3%); Proizvodnja prehrambenih proizvoda (0.5%), i Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  (0.2%).   

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena (IPC), K3 2016 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/add-news/indeks-proizvodackih-cena.