Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi, K2 2021

  • 04/08/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi” za drugi kvartal (K2 2021) (2015=100).

ASK je promenila baznu godinu indeksa od 2010 = 100 na 2015 = 100 prema Eurostat metodologiji.

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih  proizvoda na Kosovu.

Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne.

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni na dve glavne grupe: Biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno  bilje, povrće, krompir i voće.

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za stočarstvo i stočarske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i kokoške. Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu.

U drugom kvartalu 2021.godine, indeks cena stočarskih proizvoda zabeležio je pad za (-8.64%), u poređenju sa istim periodom 2020.godine, dok indeks cena  biljnih  proizvoda je zabeležio pad za (-5.86 %) u poređenju sa istim periodom 2020.godine.

Dok, ukupan indeks cena poljoprivrednih proizvoda u ovom periodu  zabeležio je pad za (-7.80%), u poređenju sa istim periodom 2020.godine.

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi za K2 2021, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi.