Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi, K1 2022

  • 06/05/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi” za prvi kvartal (K1 2022) (2015=100)

ASK je promenila baznu godinu indeksa od 2010 = 100 na 2015 = 100 prema Eurostat metodologiji.

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih  proizvoda na Kosovu.

Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni na dve glavne grupe: Biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno  bilje, povrće, krompir i voće.

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za stočarstvo i stočarske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i kokoške. Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu.

U prvom kvartalu 2022.godine, indeks cena stočarskih proizvoda zabeležio je povećanje za 15.33%, u poređenju sa istim periodom 2021.godine.Dok indeks cena  biljnih  proizvoda je zabeležio povećanje za 25.62%.

Dok, ukupan indeks cena poljoprivrednih proizvoda u ovom periodu  zabeležio je povećanjeza 17.72%, u poređenju sa istim periodom 2021.godine.