Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi, K1 2019

  • 10/05/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi” za prvi kvartal (K1 2019) (2015=100).

ASK je promenila baznu godinu indeksa od 2010 = 100 u 2015 = 100 prema Eurostat metodologiji.

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih  proizvoda na Kosovu.

Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne.

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni na dve glavne grupe: Biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno  bilje, povrće, krompir i voće.

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za stočarstvo i stočarske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i kokoške. Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu.

U prvom kvartalu 2019.godine, indeks cena stočarskih proizvoda zabeležio je rast od 3.31%, u poređenju sa istim periodom 2018.godine.Dok indeks cena biljnih proizvoda je zabeležio rast od 17.57 %.

Dok, ukupan indeks cena poljoprivrednih proizvoda u ovom periodu  beležio je rast od 6.37%, u poređenju sa istim periodom 2018.godine.

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi za K1 2019 (2015=100): posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi.