Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi, 2015-2022

  • 16/02/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi” 2015-2022 (2015=100)

Radi upoređivanja i da bi se primetile promene prikazani su podaci za godine 2015-2022, i za baznu godinu 2015, (2015 =100).

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih  proizvoda na Kosovu. Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni na dve glavne grupe: biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno  bilje, povrće, krompir i voće.

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za stočarstvo i stočarske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i živinu. Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu

U 2022.godini, godišnji indeks cena biljnih proizvoda zabeležio je povećanje za 14.30%, u poređenju sa 2021.godinom. Dok, indeks cena stočarskih proizvoda je zabeležio povećanje za 22.16%,  u 2022.godini  u poređenju sa 2021.godinom

Dok, ukupan indeks cena poljoprivrednih proizvoda u 2022.godini  zabeležio je povećanje od 18.54%, u poređenju sa 2021.godinom.

U poređenju sa 2015.godinom, godišnji indeks cena biljnih proizvoda u 2022.godini zabeležio je povećanje od 48.88%

Indeks cena stočarskih proizvoda je povećan za 32.45%, u 2022. godini u poređenju sa 2015. godinom.

Dok, ukupan godišnji indeks poljoprivrednih proizvoda je  zabeležio povećanje za 38.59%, u 2022.godini u poređenju sa 2015.godinom.