Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi, 2015-2021

  • 18/02/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi”  2015-2021 (2015=100).

Radi upoređivanja i da bi se primetile promene prikazani su podaci za godine 2015-2021, i za baznu godinu 2015, (2015 =100).

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih  proizvoda na Kosovu. Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni na dve glavne grupe: biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno  bilje, povrće, krompir i voće.

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za stočarstvo i stočarske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i živinu. Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu.

U 2021.godini, godišnji indeks cena biljnih proizvoda zabeležio je povećanje za 13.3%, u poređenju sa 2020.godinom. Dok, indeks cena stočarskih proizvoda je zabeležio povećanje za 0.2%,  u 2021.godini  u poređenju sa 2020.godinom.

Dok, ukupan indeks cena poljoprivrednih proizvoda u 2021.godini  zabeležio je povećanje od 5.9%, u poređenju sa 2020.godinom.

U poređenju sa 2015.godinom, godišnji indeks cena biljnih proizvoda u 2021.godini zabeležio je povećanje od 27.5%

Indeks cena stočarskih proizvoda je povećan za 8.4%, u 2021. godini u poređenju sa 2015. godinom.

Dok, ukupan godišnji indeks poljoprivrednih proizvoda je  zabeležio povećanje za 16.5%, u 2021.godini u poređenju sa 2015.godinom.

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi, 2015-2021 (2015=100), posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi.