Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi, 2015-2018

  • 22/02/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi” za godine 2015-2018 (2015=100).

Prema metodologiji Eurostata, ASK je promenila baznu godinu indeksa od 2010 = 100 u 2015= 100.

Radi upoređivanja i da bi se primetile promene prikazani su podaci za godine 2015-2018, i za baznu godinu 2015, (2015 =100).

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih  proizvoda na Kosovu. Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne.

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni na dve glavne grupe: biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno  bilje, povrće, krompir i voće.

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za stočarstvo i stočarske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i živinu. Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu.

U 2018.godini, godišnji indeks cena biljnih proizvoda zabeležio je povećanje od 6.8%, u poređenju sa 2017.godinom. Dok,  indeks cena  stočarskih proizvoda zabeležio je povećanje od 0.6%, u 2018. godini u poređenju sa 2017.godinom. Ukupan indeks cena poljoprivrednih proizvoda u ovom periodu  beležio je rast od 3.3%.

U 2018.godini, godišnji indeks cena biljnih proizvoda zabeležio je povećanje od 7.9%, u poređenju sa 2015.godinom. Dok,  indeks cena  stočarskih proizvoda zabeležio je povećanje od 2.4%, u 2017. godini u poređenju sa 2015.godinom. Ukupan godišnji indeks cena poljoprivrednih proizvoda u 2018.godini beležio je povećanje od 4.7% u poređenju sa 2015.godinom.

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi 2015-2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi