Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi, 2015-2017

  • 23/02/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi” za godine 2015-2017 (2015=100).

Prema metodologiji Eurostata, ASK je promenila baznu godinu indeksa od 2010 = 100 u 2015= 100.

Radi upoređivanja i da bi se primetile promene prikazani su podaci za godine 2015-2017, i za baznu godinu 2015, (2015 =100).

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih  proizvoda na Kosovu. Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne.

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni na dve glavne grupe: biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno  bilje, povrće, krompir i voce.

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za stočarstvo i stočarske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i živinu. Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu.

U 2017.godini, godišnji indeks cena biljnih proizvoda zabeležio je povećanje od 4.0%, u poređenju sa 2016.godinom. Dok,  indeks cena  stočarskih proizvoda zabeležio je povećanje od 2.2%, u 2017. godini u poređenju sa 2016.godinom. Ukupan indeks cena poljoprivrednih proizvoda u ovom periodu  beležio je rast od 3.0%.

U 2017.godini, godišnji indeks cena biljnih proizvoda zabeležio je povećanje od 1.0%, u poređenju sa 2015.godinom. Dok,  indeks cena  stočarskih proizvoda zabeležio je povećanje od 1.8%, u 2017. godini u poređenju sa 2015.godinom. Ukupan godišnji indeks cena poljoprivrednih proizvoda u 2017.godini beležio je povećanje od 1.4% u poređenju sa 2015.godinom.

Za više informacija o Indeksu Proizvođačkih Cena i Cene u Poljoprivredi 2015-2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi