Indeks Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi, K3 2016

  • 04/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Indeks Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi” za K3 2016 (2010=100).

Podaci za treće kvartale (K3) godina 2010-2016 prikazani su radi upoređivanja i da bi se primetile promene. 

Ova publikacija se zasniva na prikupljanju cena domaćih poljoprivrednih proizvoda na Kosovu. 

Prikupljanje podataka vrši se na pijacama, farmama i na drugim mestima gde cene poljoprivrednih proizvoda su dostupne.

Proizvodi koji čine osnovu za indeks cena poljoprivrednih proizvoda su podeleni u dve glavne grupe: biljne i stočarske proizvode. U okviru biljnih proizvoda cene se prikupljaju za sledeće grupe: žitarice, krmno bilje, povrće, krompir i voće.

Kod stočarskih proizvoda cene se prikupljaju za životinje i životinjske proizvode. U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za četiri kategorije: goveda, ovce, svinje i kokoške.

Ove cene su zasnovane na živoj meri životinja. 

U okviru stočarskih proizvoda cene su prikupljene za mleko, jaja i med. Sve cene su izračunate u evrima i merne jedinice su u kg, litru i komadu.

U trećem kvartalu 2016.godine, indeks cena stočarskih proizvoda zabeležio je pad od (-0.5%), u poređenju sa istim periodom 2015.godine, dok indeks cena biljnih proizvoda zabeležio je pad od (-7.9 %). 

Prema tome, ukupan indeks poljoprivrednih proizvoda je zabeležio pad od (-5.1 %), u poređenju sa istim periodom 2015.godine.


Za više informacija o Indeksu Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi, za K3 2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi