Indeks Cena Inputa u Poljoprivredi, K3 2017

  • 14/11/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Indeks Cena Inputa u Poljoprivredi" za K3- 2017 (2010 = 100).

Publikacija se zasniva na prikupljanje cena poljoprivrednih inputa na Kosovu. Podaci o cenama poljoprivrednih inputa prikupljeni su u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama,  preduzećima, tržištima i drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupni. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzeti iz potrošačkih cena (HIPC) ASK-a.

Proizvodi koji čine osnovu  za Indeks Cena Poljoprivrednih Iputa su podeljeni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (Input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (Input 2).

U grupi roba i usluga trenutno konzumirana u poljoprivredi, cene se prikupljaju prema sledećim grupama: semena i rasad, energija, maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticida, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada i drugih roba i usluga.

Što se tiče Inputa 2, roba i usluga koje doprinose poljoprivrednim investicijama, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade (zgrade gazdinstava, druge stvari osim poboljšivača zemljišta, ostale zgradove i njihove strukture) itd.   

Indeks inputa u trećem kvartalu 2017.godine beležio je pad od (–2.8%)  za Input 1, u poređenju sa istim periodom 2016.godine. Dok, Indeks za Input 2 je zabeležio rast od (0.9%) u poređenju sa istim periodom 2016.godine.

Dok Indeks Ukupnog  Inputa (Input 1+ Input 2)  je opao  za  (-1.2%) u poređenju sa istim periodom 2016.godine

Za više informacija o Indeksu Cena Inputa u Poljoprivredi, za K3 2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi.