Indeks Cena Inputa u Poljoprivredi, K1 2023

  • 11/05/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Indeks Cena Inputa u Poljoprivredi" za prvi kvartal (K1 2023) (2015 = 100)

ASK je promenila baznu godinu indeksa od 2010=100 u 2015=100 prema Eurostat metodologiji.

Ova publikacija se zasniva na prikupljane cene poljoprivrednih inputa na Kosovu. Podaci o cenama poljoprivrednih inputa prikupljeni su u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama, preduzećima, tržištima i drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupni. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzeti iz potrošačkih cena (HIPC) u ASK-u.

Proizvodi koji čine osnovu  za Indeks Cena Iputa su podeljeni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (Input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (Input 2). U okviru grupe Input 1 cene se prikupljaju prema sledećim grupama: semena i rasad, energija, maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticida, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada i drugih roba i usluga. Dok, što se tiče grupe Input 2, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade i drugo (nerezidentne farmske zgrade, drugi radovi osim poboljšanja zemljišta).

U K1 2023.godine, indeks Inputa 1 je zabeležio povećanje od 4.48% u poređenju sa istim periodom  2022.godine. Dok, indeks  Inputa 2 je zabeležio povećanje od 8.13% u poređenju sa istim periodom 2022.godine.

Dok, ukupan Indeks inputa (Input I + Input II) je zabeležio povećanje za 6.10% u poređenju sa istim periodom 2022.godine.