Indeks Cena Inputa u Poljoprivredi K1 2020

  • 15/05/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Indeks Cena Inputa u Poljoprivredi" za prvi kvartal (K1 2020) (2015 = 100)

ASK je promenila baznu godinu indeksa od 2010 = 100 na 2015=100 prema Eurostat metodologiji.

Ova publikacija se zasniva na prikupljane cene poljoprivrednih inputa na Kosovu. Podaci o cenama poljoprivrednih inputa prikupljeni su u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama,  preduzećima, tržištima i drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupni. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzeti iz potrošačkih cena (HIPC) u ASK-u.

Proizvodi koji čine osnovu  za Indeks Cena Iputa su podeljeni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (Input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (Input 2).

U grupi roba i usluga trenutno konzumirana u poljoprivredi, cene se prikupljaju prema sledećim grupama: semena i rasad, energija, maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticida, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada i drugih roba i usluga.

Što se tiče Inputa 2, roba i usluga koje doprinose poljoprivrednim investicijama, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade i drugo (nerezidentne farmske zgrade, drugi radovi osim poboljšanja zemljišta.

U prvom kvartalu 2020.godine indeks Inputa 1 je beležio rast za 1.7%, u poređenju sa istim periodom 2019.godine. Dok i Indeks  Inputa 2 je zabeležio rast za 7.8%.

Dok, ukupan Indeks  inputa (Input I+ Input II)  je zabeležio rast za  4.6% u poređenju sa istim periodom 2019.godine.