Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi, K4 2016

  • 14/02/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi" za K4- 2016 (2010 = 100).

 Publikacija se zasniva na prikupljanje cena poljoprivrednih inputa na Kosovu. Podaci o cenama poljoprivrednih inputa prikupljeni su u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama,  preduzećima, tržištima i drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupni. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzeti iz potrošačkih cena (HIPC) ASK-a.

Proizvodi koji čine osnovu  za Indeks Cena Poljoprivrednih Iputa su podeljeni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (input 2).

U grupi roba i usluga trenutno konzumirana u poljoprivredi, cene se prikupljaju po sledećim grupama: semena i rasad, energija, maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticida, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada i drugih roba i usluga.

 Što se tiče Inputa 2, roba i usluga koje doprinose poljoprivrednim investicijama, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade (zgrade gazdinstava, druge stvari osim poboljšivača zemljišta, ostale zgradove i njihove strukture) itd.   

 Indeks inputa u trećem kvartalu 2016.godine beležio je pad od (–7.5%)  za Input 1, u poređenju sa istim periodom 2015.godine. Dok Indeks za Input 2 je zabeležio pad od (-0.2 %) u poređenju sa istim periodom 2015.godine.

Dok Indeks Ukupnog  Inputa (Input 1+ Input 2)  je opao  za  (-4.6 %) u poređenju sa istim periodom 2015.godine

Za više informacija o Indeksu Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi, za K4 2016, posetite : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi.

Pristup detaljnim podacima preko platforme ASKDATAhttp://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__Agriculture__Agriculture%20Price%20and%20Price%20Index/?rxid=573da9e8-ab12-4e85-8bdb-52fb9e92fe5b