Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi, K3 2021

  • 12/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Indeks Cena Inputa i Cena u Poljoprivredi" za treći  kvartal (K3 2021) (2015 = 100).

ASK je promenila baznu godinu indeksa od 2010 = 100 na 2015=100 prema Eurostat metodologiji.

Ova publikacija se zasniva na prikupljane cene poljoprivrednih inputa na Kosovu. Podaci o cenama poljoprivrednih inputa prikupljeni su u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama,  preduzećima, pijacama i drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupni. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzeti iz potrošačkih cena (HIPC) u ASK-u.

Proizvodi koji čine osnovu  za Indeks Cena Iputa su podeljeni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (Input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (Input 2).

U grupi roba i usluga trenutno konzumirana u poljoprivredi, cene se prikupljaju prema sledećim grupama: semena i rasad, energija, maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticida, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada i drugih roba i usluga.

Dok, što se tiče Inputa 2, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade i drugo (nerezidentne zgrade farme, drugi radovi osim poboljšanja zemljišta).

U trećem kvartalu 2021.godine indeks Inputa 1 je zabeležio povećanje od 21.6%,  u poređenju sa istim periodom 2020.godine. Dok, Indeks  Inputa 2 je zabeležio povećanje od 7.8%, u poređenju sa istim periodom 2020.godine.

Dok, ukupan Indeks  inputa (Input I+ Input II)  je zabeležio povećanje od 14.8%, u poređenju sa istim periodom 2020.godine

Za više informacija o Indeksu Cena Inputa u Poljoprivredi, za K3 2021, (2015=100) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi.