Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi, K1 2018

  • 15/05/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi" za prvi kvartal (K1- 2018) (2015 = 100).

ASK je promenila baznu godinu indeksa od 2010 = 100 u 2015=100 prema Eurostat metodologiji.

Publikacija se zasniva na prikupljanje cena poljoprivrednih inputa na Kosovu. Podaci o cenama poljoprivrednih inputa prikupljeni su u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama,  preduzećima, tržištima i drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupni. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzeti iz potrošačkih cena (HIPC) ASK-a.

Proizvodi koji čine osnovu  za Indeks Cena Poljoprivrednih Iputa su podeljeni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (Input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (Input 2).

U grupi roba i usluga trenutno konzumirana u poljoprivredi, cene se prikupljaju prema sledećim grupama: semena i rasad, energija, maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticida, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada i drugih roba i usluga.

Što se tiče Inputa 2, roba i usluga koje doprinose poljoprivrednim investicijama, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade (zgrade gazdinstava, druge stvari osim poboljšivača zemljišta, ostale zgradove i njihove strukture) itd.   

U prvom  kvartalu 2018.godine indeks inputa 1 beležio je pad od (–2.7%)  u poređenju sa istim periodom 2017.godine. Dok, Indeks za Input 2 je zabeležio pad od (-1.5%) u poređenju sa istim periodom 2017.godine.

Dok Indeks Ukupnog  Inputa (Input 1+ Input 2)  je beležio pad od  (-2.1%) u poređenju sa istim periodom 2017.godine

Za više informacija o Indeksu Cena Inputa u Poljoprivredi, za K1 2018, (2015=100) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/indeks-cena-proizvoda-i-cene-u-poljoprivredi.