Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi (ICICP), K2 2016

  • 10/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi" za K2- 2016 (2010 = 100).

Publikacija se zasniva na prikupljanje cena poljoprivrednih inputa na Kosovu. Podaci o cenama poljoprivrednih inputa prikupljeni su u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama,  preduzećima, tržištima i drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupni. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzeti iz potrošačkih cena (HIPC) ASK-a.

Proizvodi koji čine osnovu  za Indeks Cena Poljoprivrednih Iputa su podeljeni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (input 2). U grupi roba i usluga trenutno konzumirana u poljoprivredi, cene se prikupljaju po sledećim grupama: semena i rasad, energija, maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticida, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada i drugih roba i usluga.

 Što se tiče Inputa 2, roba i usluga koje doprinose poljoprivrednim investicijama, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade (zgrade gazdinstava, druge stvari osim poboljšivača zemljišta, ostale zgradove i njihove strukture) itd.   

Indeks inputa u drugom kvartalu 2016.godine beležio je pad za – 1.4 % za Input 1, u poređenju sa istim periodom 2015.godine. Dok Indeks za Input 2 je povećan za  11.1 % u poređenju sa istim periodom 2015.godine.

Dok Indeks Ukupnog  Inputa (Input 1+ Input 2)  je povećan  za  3.4 % u poređenju sa istim periodom 2015.godine