Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi, 2015-2019

  • 27/02/2020

Indeks Cena Inputa i Cene u Poljoprivredi, 2015-2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Indeks Cena Inputa i Cena u Poljoprivredi" za period 2015-2019.

Prema Eurostat metodologiji,ASK je promenila baznu godinu indeksa Cena Inputa u Poljoprivredi od 2010 = 100 u 2015=100

Da bi se usporedile i primetile promene, prikazani su podaci za godine 2015-2019 i za baznu godinu 2015. (2015 = 100).

Ova publikacija se zasniva na prikupljane cene poljoprivrednih inputa na Kosovu. 

Podaci o cenama poljoprivrednih inputa prikupljeni su u poljoprivrednim apotekama, veterinarskim apotekama,  preduzećima, tržištima i drugim mestima gde cene poljoprivrednih inputa su dostupni. Neke cene poljoprivrednih inputa su uzeti iz potrošačkih cena (HIPC) u ASK-u.

 

Proizvodi koji čine osnovu  za Indeks Cena Iputa su podeleni u dve glavne grupe: Robe i usluge koje se trenutno konzumiraju u poljoprivredi (Input 1) i Robe i usluge koje doprinose investicijama u poljoprivredi (Input 2).

 

U grupi roba i usluga trenutno konzumirana u poljoprivredi, cene se prikupljaju prema sledećim grupama: semena i rasad, energija, maziva, đubriva i poboljšivači zemljišta, proizvodi za zaštitu bilja i pesticida, veterinarski troškovi, hrana za životinje, održavanje materijala, održavanje zgrada i drugih roba i usluga.

Što se tiče Inputa 2, roba i usluga koje doprinose poljoprivrednim investicijama, cene se prikupljaju za materijale (mašine i drugu opremu), zgrade i drugo (nerezidentne farmske zgrade, drugi radovi osim poboljšanja zemljišta.

U 2019.godini godišnji  indeks Inputa je beležio rast od 2.0%  za input 1 u poređenju sa istim periodom 2018.godine. Dok, Indeks  Inputa 2 je zabeležio rast od 7.1% u 2019.godini u poređenju sa 2018.godinom.

Ukupan Indeks  inputa (Input I+ Input II) u 2019.godini  je beležio rast od  4.3% u poređenju sa istim periodom 2018.godine.

U 2019.godini godišnji  indeks Inputa je beležio pad za – 4.2 % za Input 1 u poređenju sa 2015.godinom. Indeks  Inputa 2 je zabeležio rast od 9.9% u periodu između 2015 i 2019.godine.

Ukupan Indeks  inputa (Input I+ Input II) je beležio rast od  2.1% u poređenju sa 2015.godinom.