Imena i prezimena na Kosovu

  • 29/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Imena i prezimena na Kosovu".

Podaci u ovoj publikaciji prikazani su na osnovu baze prikupljanja podataka iz Popisa Stanovništva Kosova, sprovedenog 2011. godine. ASK objavljuje po prvi put ovakav izveštaj.

Ovi podaci pokazuju da na Kosovu u 2011. godini ukupan broj različitih imena iznosi

 68 122 imena, dok ukupan broj različitih prezimena na Kosovu 26 557 prezimena.

Što se tiče rasprostranjenja imena na Kosovu, najduže ime (sa najviše slova) bio je Ismailqemail sa ukupno 13 slova i Mirandolinda sa ukupno 12 slova, dok je najkraće ime bilo samo dva slova: Al ili Ad.

Dok prema početnoj slovi, prema abecedi, većina imena počinje slovom A, a najmanje sa slovom C. Ukupno 8.026 imena počinju slovom A, dok ukupno 407 imena počinju slovom C.

Najčešće žensko ime na Kosovu  je Fatime sa ukupno 8.626 lica, dok je najčešće muško ime je Bajram.

Što se tiče prezimena, Krasniqi je najčešće prezime na Kosovu sa više od 58.199 lica koja imaju ovo prezime.

Za više informacija o publikaciji "Imena i prezimena na Kosovu", posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije