Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena za Januar 2017

  • 15/02/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec januar 2017.godine.

 Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje   sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena u zemlji je beležio rast od 0.8 % u januaru 2017.godine u odnosu na decembar 2016.godine. 

Rast Indeksa Potrošačkih Cena je premećeno kod podgrupe COICOP-a: Mleko, sir i jaja (1.5%); Voće (3.1%); Povrće (14.1%); Struja, gas i ostalo gorivo (2.1%)-(rast cena ogrevnog drveta i peleta); Upotreba opreme za lični prevoz (1.7%)-(Rast cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.8 odsto na HIPC.

Stopa inflacije merena u januaru 2017.godine u poređenju sa januarom 2015.godine je bila 1.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena veći je za 1.7 % u januaru 2017.godine u poređenju sa januarom 2016.godine. U ovom periodu primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a. Rast Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena primećen je kod  podgrupe COICOP-a: Meso (0.9%); Mleko, sir i jaja (6.7%); Šećer i slatkiši (8.2 %); Kafa, čaj i kakao (5.1%); Duvan (4.8%); Odeća (3.0%); Struja, gas i ostalo gorivo (3.4%)-(rast cena ogrevnog drveta i peleta); Upotreba opreme za lični prevoz (10.3%)-(Rast cena nafte i benzina); Usluge prevoza (4.9%)-( rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.0 odsto na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa COCOP-a: Hleb i žitarice (-1.3%);  Povrće ( -2,1%); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-1.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3) odsto na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.