Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC),2016

  • 06/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za 2016.godinu.

Redovna godišnja publikacija Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Vena (HIPC) pruža statističke podatke o vremenskim serijama promena potrošačkih  cena od maja 2002.godine do decembra 2016.godine izračunate sa baznom godinom 2015 = 100.

Tako da prosečna godišnja stopa inflacije(deflacije) tokom godina је kao što sledi:

Ukupan Indeks Cena u 2003. godini je bio  veći u proseku za 1.2% u odnosu na prosek od juna do decembra 2002.godine.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2004. godini je beležio pad u proseku od (-1.1%) u odnosu na 2003.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2005. godini je beležio pad u proseku od (-1.4%) u odnosu na 2004.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2006. godini je bio veći  u proseku od (0.6%) u odnosu na 2005.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2007. godini je bio veći  u proseku od (4.4%) u odnosu na 2006.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2008. godini je bio veći  u proseku od (9.4%) u odnosu na 2007.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2009. godini je beležio pad u proseku od (-2.4%) u odnosu na 2008.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2010. godini je bio veći  u proseku od (3.5%) u odnosu na 2009.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2011. godini je bio veći  u proseku od (7.3%) u odnosu na 2010.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2012. godini je bio veći  u proseku od (2.5%) u odnosu na 2011.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2013. godini je bio veći  u proseku od (1.8%) u odnosu na 2012.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2014. godini je bio veći  u proseku od (0.4%) u odnosu na 2013.godinu.

Ukupan Harmonizovani  Indeks Potrošaćkih Cena (HIPC) na Kosovu u 2015. godini je beležio pad u proseku od (-0.5%) u odnosu na 2014.godinu.

Ukupan Indeks Potrošaćkih Cena na Kosovu u 2016. godini je bio veći  u proseku od (0.3%) u odnosu na 2015.godinu.