Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Septembar 2016

  • 12/10/2016

Agencija za Statistiku Kosova ( ASK ) objavila je " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena " ( HIPC ) za mesec septembar 2016. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena ( HICP) od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena veći je za  0.2%  u septembru  2016.godine u poređenju sa avgustom 2016.godine

Rast cena primećen je kod COICOP podgrupe: Mleko, sir i jaja (1.2%); Povrća (5.5%); Struja, gas i ostalo gorivo (1.0%)-(rast cena drva za ogrev) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4 odsto na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom padom cena kod podgrupa: Voća (-4.1%); Usluge prevoza (-3.5%)- (pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2%) na HIPC. 

Stopa inflacije merena u septembru 2016.godine u poređenju  sa septembrom 2015.godine je bila  0.6%.

Ukupan  Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena veći je za   0.6 %  u septembru  2016.godine u poređenju sa septembrom 2015.godine. U ovom periodu primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a. Rast cena primećen je kod  podgrupe:
Meso (1.0%); Mleko, sir i jaja (2.6%); Šećer i slatkiši (8.1%); Alkoholna pica (2.7%); Duvan (5.1%); Odeća (2.8%); Usluge prevoza (11.8 %)- (rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.1% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa COCOP-a: Hleb i žitarice (-2.8%); Voće (-7.7%); Povrće (-3.3%); Upotreba opreme za lični prevoz (-1.8 %)-(pad cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.5) na HIPC.


Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec septembar 2016.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene