Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Oktobar 2021

  • 11/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila godišnju publikaciju Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec oktobar 2021.godine, sa baznom godinom 2015=100

Mesečna inflacija merena od Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena  bila je 1.0% u oktobru 2021.godine u poređenju sa septembrom 2021.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povćanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (3.9%); Meso (0.4%), Mleko, sir i jaja (1.7%); Jestivo ulje i masti (2.9%); Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (2.1%); Kafa, čaj i kakao (3.0%), Gas (5.1%); Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet, itd (5.8%); Kupovina vozila (3.2%); Goriva i maziva za sredstva ličnog prevoza (6.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.3% na HIPC.

Dok pad cena se primećuje kod COICOP podgrupa: Voće (-8.9%); Povrće (-2.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u oktobru 2021.godine u poređenju sa oktobrom 2020.godine je bila veća za 5.7%.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupe: Hleb i žitarice (5.7%); Meso (2.4%); Mleko, sir i jaja (6.2%); Jestivo ulje i masti (27.9%); Povrće (8.8%); Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (4.1%); Razni prehrambeni proizvodi umaci, začini soli, majonez, kečap, hrana za bebe itd. (2.3%); Kafa, čaj i kakao (4.1%); Alkoholna pića (4.5%); Duvan (2.8%); Obuća (1.1%); Održavanje i uređenje stana (3.1%); Gas (16.2%); Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet, itd (8.1%); Mameštaj i pokućstvo, tepisi i ostale podne obloge (3.1%), Kućni tekstil (5.4%); Kućni aparati (2.6%); Kućni i baštenski alati i oprema (3.0%); Farmaceutski proizvodi (2.3%); Kupovina vozila (4.8%); Rezervni delovi i pribor za sredstva ličnog prevoza (2.8%); Goriva i maziva za sredstva ličnog prevoza (35.5%); Održavanje i popravka sredstava ličnog prevoza (5.0%); Ostale usluge vezane za sredstava ličnog prevoza (9.9%); Usluge transporta (2.3%); Telefonske i telefaks usluge (20.5%); Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (3.3%);  Ugostiteljske usluge (2.7%); Lična nega (1.6%); Finansijske usluge (6.0%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 5.8% na HIPC.

Dok je pad cena primećen u podgrupama COICOP-a: Voće (-2.2%); Odeća (-2.0%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.1%) na HIPC.

Za više informacije Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Oktobar 2021, posetite:

//ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova /ekonomija/cene