Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Oktobar 2016

  • 11/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC) za oktobar 2016.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu beležio je rast od 0.9% u oktobru 2016.godine u odnosu na mesec septembar 2016.godine. 
 
Rast cena primećeno je kod COICOP podgrupe: Povrća (2.9%); Struja, gas i ostalo gorivo (1.0%) - (povećanje cene električne energije u preseku od 39.7% zbog zimske tarife za električnu energiju koja se primenjuje od oktobra 2016.godine do 31 marta, 2017 godine); Upotreba opreme za lični prevoz (1.3 %) - (povećanje cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.4 odsto na HIPC.
 
Rast je neutralizovan uglavnom padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COCOP-a: Mleko, sir i jaja (1.4%); Voća (-7.9%); Usluge prevoza (-1.4%) - (pad cena avionskih karata); Telefon i faks oprema (-2.6%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.5%) odsto na HIPC.

Stopa inflacije merena u oktobru 2016. godine sa mesecom oktobra 2015.godine je bila 0.9%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena veći je za 0.9% u oktobru 2016.godine u poređenju sa oktobrom 2015.godine, u ovom periodu primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a. Rast cena primećen je kod podgrupe: Meso (1.2%); Mleko, sir i jaja (1.3%); Šećer i slatkiši (8.4%); Duvan (5.1%); Odeća (2.5%); Struja, gas i ostalo gorivo (1.6%) - ((rast cena drva za ogrev); Usluge prevoza (12.4%) - (rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.1 odsto na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa COICOP-a: Hleb i žitarice (-1.4%), Voća (-5.7%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2%) na HIPC.

 
Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena (HIPC) za oktobar 2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene