Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Novembar 2020

  • 11/12/2020

Inflacija se takođe smanjila u novembru

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila godišnju publikaciju Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec novembar 2020.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena je bila 0.1% u novembru 2020.godine, u poređenju sa oktobrom 2020.godine

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Mleko, sir i jaja (2.6%), -Povećanje cena jaja,, Ulje i masti (1.5%), Povrća (3,1%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet itd (0.4%),sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od 0.3 % na HIPC.

Dok , pad cena primećen u podgrupama: Voča (- 3.9%); Odeća  (-2.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2 %) na HIPC

Godišnja stopa inflacije merena u novembru  2020.godine u poređenju sa novembrom 2019.godine je bila  (-0.3%).

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Voće (-5.4%), Odeća (-2.7%), Gas (-3.1%), Kupovina autovozila (-1.7%),  Upotreba opreme za lični prevoz (-14,3%) “pad cena nafte i benzina” sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od (-1.5 %) na HIPC

Dok, rast cena primećeno je u podgrupama COICOP-a: Hleb i žitarice (2.6%); Meso (1.3%);  Mleko, sir i jaja (2.6%), Ulje i masti (3.4%),  Povrće (6.7%), Šećer, slatko, med, čokolada i slatkiši (2.5%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća (1.2%),Duvan (1.9%),  Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet itd (1.1%),  Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (4.5%), Ambulantske usluge (4.8%), Usluge prevoza  (2.3%) “ povećanje cena avionskih karata”, Ugostiteljske usluge (1.6%), Lična nega (1.7%), Lične stvari (1.8%)  sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od prej 1.2 % na HIPC.