Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Novembar 2019

  • 11/12/2019

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), Nëntor 2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec novembar 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena bila je 0.2% u novembru  2019. godine.

Godišnja stopa inflacije merena u novembru 2019.godine u poređenju sa novembrom 2018. godine  je bila 1.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je zabeležio rast od 0.2%  u novembru 2019.godine u poređenju sa oktobrom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod COICOP podgrupe: Mleko, sir i jaja (2.2%); Povrća (3.0%); Osiguranja (19.5%)-( povećanje od 26% cena osiguranja motornih vozila dovelo je do povećanja  HIPC-a za 0.1%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.3% na HIPC. 

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Voća (-2,0%); Usluge prevoza (-2.1%)-(pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od -0.1% na HIPC. 

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je veći za 1.7%  u novembru 2019.godine u poređenju sa novembrom 2018.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupa: Hleb i žitarice (7.0%); Meso (2.0%); Mleko, sir i jaja (3.2%); Voća (5.9%); Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (2.0%); Prehrambeni proizvodi, soli, začini itd. (2.4%); Kafa, čaj i kakao (11.2%); Voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (1.4%); Alkoholna pića (1.3%); Duvan (2.8%); Oprema za domaćinstvo (1.6%); Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (3.4%); Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (3.1%); Ambulantske usluge (2.4%); Kupovina autovozila (3.6%); Telefonske i faks usluge (0.9%); Ugostiteljske usluge (0.7%); Usluge smeštaja (6.0%); Lični predmeti (3.3%); Osiguranja (19.5%)-( povećanje od 26% cena osiguranja motornih vozila dovelo je do povećanja  HIPC-a za 0.1%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.2% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Povrća (-5.0%); Upotreba opreme za lični prevoz (-2.3%)-(pad cena nafte i benzina); Usluge prevoza (-5.7%)- (pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od -0.5% na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za novembar 2019.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.