Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Novembar 2018

  • 11/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za novembar 2018.godine, sa baznom godinom 2015 = 100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u novembru 2018. godine je iznosila  0.7%, što znači da ukupan indeks  je beležio rast u poređenju sa oktobrom 2018.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (4.2%), Povrće  (3,5%), Mleko, sir i jaja (0,6%), Ulja i masti (1.1%), Povrća (3.5%), Šećer i slatkiši (1.1%),  Ogrevno drvo  (3.6%), Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.8% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Voća (-4.0%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.1%) na HIPC.

Dok, godišnja inflacija merena u novembru 2018. godine u odnosu na novembar 2017.godine je iznosila 2.1%. Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a; Hleb i žitarice (5.0%); Meso (4.6%); Mleko, sir i jaja (1.1%),Povrće (12.3%), Alkoholna pića (3.0%),  Duvan (2.8%), Upotreba opreme za lični prevoz (11.5%)-(rast cena nafte i benzina), Ugostiteljske usluge (2.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.8% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:Voće (-11.8%), Šećer i slatkiši (-4.5%); Mineralna voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (-1,4%), Električna energija, gas i ostalo gorivo (-5,8%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.7%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za novembar 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.