Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Novembar 2016

  • 12/12/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  (HIPC)”  za mesec novembar 2016. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP) od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu veći je za  0.1%  u novembru 2016.godine u poređenju sa oktobrom 2016.godine

Rast Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena primećen je kod COICOP podgrupe: Šećer i slatkiši (2.4%); Duvana (1.3%); Kafa, čaj i kakao (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom padom cena kod podgrupe Voća (-5.8%)  sa zajedničkim uticajem  od (-0.1%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u novembru 2016.godine u poređenju  sa novembrom 2015.godine je bila  0.9%.

Ukupan  Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je veći za   0.9 %  u novembru 2016.godine u poređenju sa novembrom 2015.godine. U ovom periodu primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a. Rast  Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena primećen je kod  podgrupe: Meso (1.3%); Mleko, sir i jaja (2.1%); Šećer i slatkiši (9.3%); Kafa, čaj i kakao (1.4%); Duvana (6.4%); Odeća (3.1%); Struja, gas i ostalo gorivo (1.2%); Upotreba opreme za lični prevoz (1.2 %); Usluge prevoza (7.5%)- (rast cena avionskih karata) ) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.2% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa COCOP-a: Voće (-3.7%); Povrće (-5.0%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec novembar 2016. godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.