Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Mart 2021

  • 12/04/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila godišnju publikaciju Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec mart 2021.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena je bila 0.4% u martu 2021.godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je zabeležio povećanje u proseku od 0.4% u martu 2021.godine u poređenju sa februarom 2021.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Ulje i masti (2.8%), Voće (3.8%), Alkoholna pica (1.6%), Obuća (3.1%), Goriva i maziva za opremu ličnog prevoza (4.7%) sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od 0.5 % na HIPC

Dok je pad cena primećeno u podgrupe COICOP-a: Povrće (-1.5%) sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od (-0.1 %) na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u martu 2021.godine u poređenju sa martom 2020.godine je bila 1.2%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio povećanje u proseku od 1.2% u martu 2021.godine u poređenju sa martom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a:  Hleb i žitarice (2.5%); Mleko, sir i jaja (2.5%), Ulje i masti (10.3%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (1.3%), Alkohona pića (2.5%), Duvan (4.6%), Snabdevanje vodom i razne usluge vezane za mesto stanovanja (1.5%), Plin (3.2%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet itd (3.9%),Oprema za domaćinstvo (3.4%), Farmaceutski proizvodi (3.5%), Goriva i maziva za opremu ličnog prevoza (3.6%), Usluge prevoza (4.2%)- “rast cena avionskih karata”, Telefonske i faks usluge (20.3%), Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (2.7%), Ugostiteljske usluge (1.0%), Lična nega (1.0%), Finansijske usluge (4,2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.0% na HIPC

Dok je pad cena primećen u podgrupama COICOP-a:  Voće (-12.9%), Povrće (-5.7%), Električna energija (-10.8%)- do smanjenja cene električne energije došlo je zbog primene Zakona o Ekonomskom Oporavku Covid -19 br. 07 / Z-016, član 15, za period januar - maj 2021.godine sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.8%) na HIPC.