Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Mart 2020

  • 10/04/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec mart 2020.godine, sa baznom godinom 2015=100

U poređenju sa februarom 2020.godine, mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u martu 2020. godine iznosila je (-0.1%)

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod COICOP podgrupe Upotreba opreme za lični prevoz (-6.4%)- (pad cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od (-0.5%) na HIPC.

Dok, povećanje cena je zabeleženo kod COICOP podgrupa: Hleb i žitarice (0.2%); Meso (0.4%); Voće (7.2%); Šećer. ]em, čokolada i slatkiši (1.6%); Alkoholna pića(2.1%); Odeća (2.4%); Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (1.5%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (0.4%) na HIPC. Kao i promena cena proizvoda i usluga u nekim podgrupama, bez uticaja na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u martu 2020 u poređenju sa martom 2019.godine iznosila je 0.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast u proseku za 0.7% u martu 2020.godine u poređenju sa martom 2019.godine. 

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupe: Hleb i žitarice (2.0%); Meso (2.9%); Mleko, sir i jaja (2.0%); Ulje i masti (2.5%); Voće 13.0%; Šećer, đem, čokolada i slatkiši (4.4%); Razni prehrambeni proizvodi, soli, začini itd. (4.2%), Kafa, čaj i kakao (10.8%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (1.7%), Električna energija, gas i druga goriva (0.4%), ogrevno drvo, staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (2.2%); Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstava (4,7%), Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (3.6%),Ambulantske usluge (6.1%),Kupovina autovozila (1.7%), Ugostiteljske usluge (2.5%),Lični predmeti (4.2%),Osiguranje (19.2%) rast cena osiguranja vozila, sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.8% na HIPC.

Dok je pad cena primećen u podgrupama: Povrće (- 13.7%); Odeća (-0.9%),  Upotreba opreme za lični prevoz (-7.5%) pad cene nafte i benzina, Usluge prevoza (-2.7%)  –  (pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.1 %) na HIPC. Kao i promena cena proizvoda i usluga u nekim podgrupama, bez uticaja na HIPC.