Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Mart 2017

  • 11/04/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mart 2017.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena od januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015=100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu beležio je pad u proseku  od (-0.1%) u martu  2017.godine u poređenju sa  februarom  2017.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod podgrupe Mleko, sir i jaja (-3.1%) sa uticajem od (-0.2%) na HIPC.

Pad je neutralizovan rastom potrošaćkih cena kod podgrupe voća  za 4.8% sa uticajem od  0.1 % na HIPC

 Stopa inflacije merena u martu 2017.godine u poređenju sa martom  2016. godine je bila  1.5%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je veći za 1.5 %  u martu 2017.godine u poređenju sa martom 2016.godine. U ovom periodu primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a. Rast potrošačkih cena primećen je kod  podgrupe: Meso (1.0%); Mleko, sir i jaja (4.3%); Šećer i slatkiši (8.3 %); Kafa, čaj i kakao (6.2%); Duvan (5.4%); Struja, gas i ostalo gorivo (4.1%)-(Povećanje cena drva za ogrev): Upotreba opreme za lični prevoz (11.3%)-(Rast cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.8% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa: Povrća( -3,2%); Kupovina vozila (-1.1%); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-4.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od -0.3 odsto na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena (HIPC), posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene