Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Maj 2021

  • 10/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila godišnju publikaciju Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec maj 2021.godine, sa baznom godinom 2015=100

Mesečna inflacija merena od Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena je bila (-0.2%) u maju 2021.godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je zabeležio pad u proseku za (-0.2%)  u maju 2021.godine u poređenju sa aprilom 2021.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Povrće (-6.6%), Alkoholna pića (-1.0%), Usluge prevoza (-2.2%) "pad cena avio-karata", sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Dok povećanje cena se primećuje kod COICOP podgrupa: Jestivo ulje i masti (3.2%), Voće (1.3%), Goriva i maziva za ličnu transportnu opremu (0.8%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.1% na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u maju 2021.godine u poređenju sa majom  2020.godine je bila 2.0%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je zabeležio povećanje u proseku za 2.0 % u maju 2021.godine u poređenju sa majom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupe: Hleb i žitarice (1.6%); Jestivo ulje i masti (23.2%), Alkoholna pića (1.8%), Duvan (4.5%), Gas (6.4%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet, itd (2.7%), Oprema za domaćinstvo (1.6%), (4.7%), Farmaceutski proizvodi (1.7%), Goriva i maziva za opremu za lični transport (25.6%), Telefonske i telefaks usluge (20.3%), Ugostiteljske usluge (1.0%),  Lična nega (1.7%),  Finansijske usluge (4.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.7% na HIPC.

Dok pad cena se primećuje kod COICOP podgrupa: Mleko, sir i jaja (-1.3%), Voće (-16.1%), Električna energija (-10.6%)- do smanjenja cene električne energije došlo je zbog primene Zakona o Ekonomskom Oporavku Covid -19 br. 07 / Z-016, član 15, za period januar - maj 2021.godine, Telefonske i telefaks usluge (-4.0%)  sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.7%) na HIPC

Za vise informacije Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Maj 2021, posetite:

//ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova /ekonomija/cene