Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Maj 2020

  • 10/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za maj 2020.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je -0.3% u maju 2020. Godišnja stopa inflacije merena u maju 2020.godine u poređenju sa majom 2019. godine iznosila je 0.2%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio pad u proseku  od -0.3 % u maju 2020.godine u poređenju sa aprilom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Povrće (-5.9%); Struja, gas i ostala goriva (-0,4%)-( pad cena gasa i ogrevnog drveta), Upotreba opreme za lični prevoz (-2.6%)-( pad cena nafta i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od -0.4% na HIPC.

Dok je povećanje cena primećeno kod podgrupe: Hleb i žitarice (0.4%), Voće (2.1%); Odeća (0.6%), Oprema za domaćinstvo (1.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.1% na HIPC.

Promene cena proizvoda i usluga u nekim podgrupama bez ikakvog uticaja na HICP.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je beležio rast  za 0.2 % u maju 2020.godine u poređenju sa majom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (1.9%); Meso (2.7%); Mleko, sir i jaja (5,9%), Ulje i masti (3.5%),

Povrće (13.3%);Šećer, slatko, med, čokolada i slatkiši (4,7%), Razni prehrambeni proizvodi, soli, začini itd (3,1%),Kafa, čaj i kakao  (8.0%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (2.6%) ,Alkoholna pića (0.7%), Struja, gas i ostala goriva (0.5%)-- (rast cena ogrevnog drveta), Oprema za domaćinstvo (1.3%), Robe i usluge za uobičajeno održavanje (1.5%), Lekarski proizvodi, aparati  i oprema (5.1%), Ambulantske usluge (7.3%) ,Kupovina autovozila (1.3%), , Ugostiteljske usluge (2,6%), Lične stvari (4.1%), Osiguranje  (19.3%)-(rast cena osiguranja vozila) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.0% na HIPC.

Dok  pad cena je primećno kod podgrupe: Povrće (-10.5%);%); Upotreba opreme za lični prevoz (-18,8%) –( pad cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od -1.8% na HIPC.

Promene cena proizvoda i usluga u nekim podgrupama bez ikakvog uticaja na HICP.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za maj 2020.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.